Keelatud asjad

Saarele on keelatud kaasa võtta

  • toitu (võrdse lähtepositsiooni huvides on kõigi võistkondade toiduvarud komplekteeritud AV poolt)
  • elektroonikaseadmeid
  • alkoholi, tubakat jm meelemürke
  • tööriistu (v.a. nuga) (võrdse lähtepositsiooni huvides)
  • trükiseid
  • tulealustusvahendeid
  • muusikariistu (muusikapaastu huvides)
  • kellasid, sest õiget aega näitavad need vaid kaks korda ööpäevas (Õgmul on kell alati 10)

Kaasavõetud kellad, telefonid, rahakotid jm ebavajaliku konfiskeerib AV piiriületusel. Kuningriigi kestel vastutab asjade eest AV ning nende kasutamine sünnib erikokkuleppel.

ViisadKuningriigi toll